Business & Education

Mitt fokus är på de interna föreställningar som finns i förhållande till de mål som mina kunder vill uppnå. Mina utbildningar blir därför skräddarsydda efter kundens behov och önskemål.

 

Mina föreläsningar;

 
Innan vi startar… går vi in i ett tillstånd

Att frigöra spänningar i kroppen inför en uppgift innebär också att ni frigör ert sätt att tänka. Här kommer ni själva få känna på hur några gemensamma rörelser påverkar stämningen i en grupp.

 

Inside The Box

Vi tjänar mer på att öppna upp och delge våra föreställningar och släppa vår prestige. Här kommer vi undersöka vad det skulle kunna leda till.

  • Att förstå hur föreställningsvärlden är uppbyggd.
  • Att förstå vad som ligger bakom våra handlingar.
 
Outside The Box

Genom att våga ställa frågor som;

  • Gör vi verkligen rätt?
  • Finns det andra sätt vi kan göra detta på?
  • Kan vi göra detta med mer glädje?
  • Vad är det som andra undviker att ta tag i?

Frigör vi möjligheter till nya tillvägagångssätt

  • Lek med tanken.
  • Skapa nya antagande.
  • Gå in med ett leende.

mailto: martin@blomscoaching.se

Tel: +46 70 695 79 80