Förbättra Era resultat

Business & Education

Vi använder erfarenheter från de olika utbildningar vi har genomgått och från de företag och personer vi har utvecklat under åren. Vi fokuserar på de interna föreställningar som finns i förhållande till de mål som våra kunder vill uppnå. Våra utbildningar är därför skräddarsydda efter kundens behov och önskemål.

Våra föreläsningar;

Innan vi startar… går vi in i ett tillstånd

Att frigöra muskelanspänningar i kroppen innebär också att Ni frigör Ert sätt att tänka och därmed fatta nya beslut.Oftast börjar vi våra möten/träffar i ett för gruppen ostämt förhållande. Här kommer Ni själva få känna på hur några gemensamma rörelser påverkar stämningen i en grupp.

Inside The Box

Kan vi tjäna mer på att öppna upp och delge våra föreställningar… m a o ska vi släppa prestigen och undersöka vad det skulle kunna leda till?

  • Att förstå hur föreställningsvärlden är uppbyggd
  • Att förstå vad som ligger bakom våra handlingar
 Outside The Box

Genom att våga ställa frågor som;

  • Gör vi verkligen rätt?
  • Finns det andra sätt att göra detta på?
  • Kan vi göra detta med glädje?
  • Vad är det som andra undviker att ta tag i?

Frigör vi möjligheter till nya tillvägagångssätt

  • Lek med tanken
  • Skapa nya antagande
  • Gå in med ett leende

Kontakta mig

4 + 1 =

Share This